Zgodnie z dostarczaniem naszych produktów i usług pracujemy z niektórymi Twoimi danymi osobowymi. Jesteśmy świadomi ich ochrony, dlatego przetwarzamy je odpowiedzialnie i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej) informujemy

  • do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe,
  • czy i komu je udostępniamy,
  • jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,
  • jak możesz skorzystać z tych praw u nas.
  • jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,

1. Nasze dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych

1.1 Nasza firma (Kompava sp. z o.o. NIP: 36293296) działa jako tzw. administrator danych osobowych. Dlatego jesteśmy zobowiązani do udzielenia Ci szerokiego zakresu informacji o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi. Jeśli jednak nadal masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw w sprawie przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Kontakt elektroniczny:
info@kompava.pl

Kontakt pisemny:
KOMPAVA POLAND sp. z o.o.
DPO
ŚMIŁOWO 75 64-125 PONIEC Województwo: WIELKOPOLSKIE

2. Jakie dane osobowe otrzymujemy?

2.1. Osoby, które zarejestrowały się na stronie kompava.pl

2.1.1 Jeśli dokonałeś zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego lub zarejestrowałeś się na stronie kompava.pl/kompava.sk/kompavacz.cz, bo kupujesz nasze produkty, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub firma, NIP, REGON, numer Klienta utworzony przez nas podczas rejestracji),
b) dane adresowe (adres stałego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności, region, kraj, Twój adres e-mail, numer telefonu),
c) inne dane (np. stopień naukowy występujący przy imieniu i nazwisku).

2.2. Użytkownicy naszych produktów

2.2.1 Jeśli jesteś użytkownikiem któregokolwiek z naszych produktów, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, które nam przekazałeś:

a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko lub firma, numer identyfikacyjny, numer NIP, REGON),
b) dane adresowe (adres stałego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności, region, kraj, Twój adres e-mail, numer telefonu),
b) dane adresowe (adres stałego zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności, region, kraj, Twój adres e-mail, numer telefonu),

2.3. Źródło danych osobowych

2.3.1 Dane osobowe otrzemujemy bezpośrednio od Ciebie, jeśli jesteś osobą, która zarejestrowała się w naszym sklepie interentowym.

2.3.2 Źródłem danych osobowych mogą być:

a) użytkownicy

b) nasi partnerzy biznesowi, którzy podjeli współpracę biznesową z Tobą lub Twoim pracodawcą i w razie potrzeby pomogli w rejestracji w celu dokonania zakupu.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, sposób i cel przetwarzania

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody:

  • w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas przepisami prawa,
  • w zakresie niezbędnym do komunikacji z naszymi użytkownikami,
  • w zakresie niezbędnym do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów - np. marketing.

Poniżej podajemy bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych:

3.1. Przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na nas przez prawo

3.1.1 Wystawiamy dokumenty potrzebne do księgowości i dokumenty podatkowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać i archiwizować przez okres określony przepisami prawa, w szczególności ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

3.1.2 Przetwarzanie opisanych danych osobowych mamy w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba zainteresowana; c) regulamin

3.2. Nasze uzasadnione interesy w celu komunikacji z naszymi użytkownikami (klientami)

3.3.1 Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu komunikacji, ogólnie dotyczącej dostawy towarów, wypełnienia naszych zobowiązań umownych oraz spraw związanych z obsługą klienta, zwłaszcza rozpatrywaniem wszelkich skarg lub wniosków. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz regulaminu, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec klientów.

3.3. Nasze uzasadnione interesy w marketingu

3.3.1 Możemy wysyłać informacje biznesowe na adres e-mail, który nam podałeś w związku z rejestracją w celu zakupu produktu, ale tylko z ofertą naszych powiązanych produktów i usług. Zgodę taką możesz w każdej chwili odwołać za pomocą przycisku w przesłanej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem interfejsu administracyjnego swojego konta użytkownika, bezpłatnie i bez żadnych sankcji. Uważamy to za konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów. Masz również możliwość odmowy wysłania informacji biznesowych podczas pierwszej rejestracji.

3.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.4.1 Na podstawie Twojej zgody jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przekazałeś nam je za pośrednictwem pisemnego formularza lub formularza umieszczonego na stronie KOMPAVA.

3.4.2 Celem przetwarzania jest możliwość informowania Cię drogą elektroniczną lub telefoniczną o nowościach ze świata KOMPAVA oraz naszych nowych wydarzeniach lub usługach.

Pliki cookies i dane dotyczące wizyt na stronach internetowych Kompava sp. z o.o.

3.5.1 Serwis KOMPAVA i związane z nim usługi internetowe mogą korzystać z tzw. plików cookies.

3.5.2 Pliki Cookies to mały plik składający się zwykle z liter i cyfr, który operator wysyła za pośrednictwem serwera WWW do pliku cookies przeglądarki na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej stronę. Na tej podstawie urządzenie odwiedzającego witrynę zostanie rozpoznane przy ponownym wejściu na stronę, z chwilą nawiązania połączenia między serwerem internetowym operatora witryny a przeglądarką internetową.

3.5.3 Używamy plików cookies, w celu aby zaoszczędzić Twój czas. Pliki cookies przechowują Twoje preferencje podczas przeglądania stron internetowych lub dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Podczas kolejnych wizyt będą przypominać o Twojej witrynie, dając Ci środowisko, do którego byłeś przyzwyczajony od ostatniej wizyty; można również pobrać wcześniej wprowadzone informacje, m.in. automatycznie wstępnie wypełnić dane logowania. Wszystko to znacznie uprości proces wyświetlania odpowiednich treści, ułatwi poruszanie się po sieci i nie tylko. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookies, będziesz musiał ponownie ustawić preferencje witryny. Jeśli przełączysz się na inne urządzenie lub przeglądarkę, nadal będziesz musiał ponownie poinformować nas o swoich preferencjach.

3.5.4 Wykorzystujemy te dane również w celach marketingowych przetwarzając je w Google AdWords, Google Analytics, Hotjar, i Facebook. Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta z naszej witryny.

3.5.5 Dane są zbierane anonimowo i generują raporty w szczególności: (i) data i godzina Twojego dostępu do naszej witryny; (ii) ile i jakie strony odwiedziłeś i ile czasu na nich spędziłeś; (iii) nazwę Twojej domeny internetowej i adres IP, które umożliwią Ci dostęp do naszej strony internetowej; (iv) używana przeglądarka internetowa i system operacyjny komputera; (v) strona internetowa, z której zostałeś przekierowany do Witryny.

3.5.6 KOMPAVA obsługuje tylko podstawowe pliki cookies na stronie internetowej, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, są wyłączone z dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i nie muszą być dezaktywowane. Możesz jednak odrzucić te pliki cookies. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby w razie potrzeby odrzucać pliki cookie. Jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać interaktywnych funkcji strony internetowej KOMPAVA.

 

4. Czas przechowywania danych osobowych

4.1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny czas i archiwizujemy je w terminie wymaganym przez prawo.

4.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas trwania umowy lub innego tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane osobowe. Oznacza to, że mamy przepisy wewnętrzne, które weryfikują zgodność z prawem przechowywania danych osobowych i nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jesteśmy do tego uprawnieni. Po utracie przyczyny prawnej usuwamy odpowiednie dane osobowe, pod warunkiem, że nie mamy innego powodu prawnego do ich przetwarzania lub zgody na przetwarzanie.

4.3. Okres przechowywania danych osobowych, które przetwarzamy za Twoją zgodą, jest podany bezpośrednio w treści zapytania o zgodę, o czym zawsze informujemy Cię z wyprzedzeniem.

5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe

5.1. O ile poniżej nie określono inaczej, nie przekazujemy ani nie ujawniamy nikomu Twoich danych osobowych, ani nie korzystamy z usług zewnętrznych dostawców danych osobowych, które przechowujemy na naszych serwerach przez czas ściśle niezbędny.

5.2. Dane osobowe, które wprowadzasz poprzez formularze rejestracyjne znajdujące się na naszej stronie internetowej są przechowywane w centrum hostingowym firmy Vibration s.r.o., z którą mamy podpisaną umowę.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
6.1.
 Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w Polsce lub w państwach członkowskich UE. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich poza UE.

7. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
7.1.
 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób rzetelny i przejrzysty, zgodnie z prawem. Opisujemy również Twoje prawa, które powstały w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
7.2. Prawo dostępu do danych osobowych
7.2.1 Masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie. Masz również prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo zażądać kopii tych danych osobowych.
7.2.2 Ewentualne kopie danych osobowych mogą zostać Państwu przekazane drogą elektroniczną w powszechnie stosowanej formie.
7.3. Prawo do poprawienia danych osobowych.
7.3.1 Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe na Twój temat są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
7.4. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”)
7.4.1 Masz prawo żądać, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie dane osobowe bez zbędnej zwłoki, ale tylko wtedy, gdy z któregokolwiek z poniższych powodów:
• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane
• cofnąłeś zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane, a jednocześnie nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (np. nasz obowiązek przetwarzania tych danych osobowych w sposób wymagany przepisami prawa),
• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 7.6 i stało się jasne, że nie ma z naszej strony wystarczających prawnie uzasadnionych interesów, dla których mamy prawo przetwarzać te dane osobowe,
• dane osobowe przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który dotyczy nas,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług.
7.4.2 Jesteśmy następnie zobowiązani do faktycznego usunięcia danych osobowych o Tobie, ale istnieją wyjątki od prawa. Jeżeli taki wyjątek dotyczy również Twojego żądania usunięcia danych osobowych, poinformujemy Cię o tym w sposób elektroniczny lub pisemny.
7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
7.5.1 Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych w każdym z następujących przypadków:
• jeżeli wykazujesz prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia tych danych osobowych,
• wniosłeś sprzeciw do przetwarzania, przy czym nie jest jasne, czy nasz interes przeważa nad Twoimi uzasadnionymi interesami.
• wniosłeś sprzeciw do przetwarzania, przy czym nie jest jasne, czy nasz interes przeważa nad Twoimi uzasadnionymi interesami.
7.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych.
7.6.1 Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane osobowe oraz regulacji, tj. ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy. Upoważnia to do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z komunikacją i marketingiem.

7.6.2 W praktyce sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych oznacza, że możesz sprzeciwić się przesyłaniu informacji handlowych, a my nie będziemy ich już do Ciebie wysyłać. Możesz to jednak zrobić łatwiej, po prostu anulując subskrypcję swojego konta firmowego lub przycisku w przychodzącym powiadomieniu biznesowym.
7.7. Prawo do przenoszenia danych osobowych
7.7.1 Masz prawo do uzyskania dotyczących Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, w stosownych przypadkach, prawo do przeniesienia tych danych do innego podmiotu bez naszej przeszkody.

7.7.2 Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych osobowych do innego podmiotu pełniącego rolę tzw. Administrator danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
7.8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.8.1 Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, które wymagają takiej zgody, masz prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie.
7.9Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.9.1 Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Odpowiedzialny za to jest Urząd ochrony konkurencji i konsumentów z siedzibą:

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/.