Koža plní niektoré dôležité funkcie:
  • Ochranná funkcia – spolu s ostatnými tkanivami tvorí prvú líniu ochranného krytu tela a ochraňuje vnútorné časti tela ako mechanická a chemická bariéra, ochrana proti UV žiareniu, teplu, chladu, proti prieniku mikroorganizmov, vírusov. Ochranu pred chemickými vplyvmi zabezpečujú bunky obsahujúce keratín. Ochranu kože pred vysychaním podmieňuje jej vlastný metabolizmus a tiež zloženie mazu a potu, ktoré spolu vytvárajú ochranný film. Ochranu pred žiarením, najmä UV žiarením zabezpečuje kožný pigment melanín, ktorý pohlcuje ultrafialové lúče.
  • Termoregulačná funkcia –  zrohovatená vrstva odparovaním potu a zvýšeným tokom krvi v bohatej sieti krvných kapilár v koži sa telo ochladzuje, tiež vlasy a podkožné tkanivo bránia strate tepla.
  • Vylučovacia funkcia – regulovanie hospodárenia s vodou, napr. vylučovaním tekutín a solí potením,  niektoré chemické látky, či lieky dokáže telo vylúčiť kožou. Kožou sa vylučujú tiež ďalšie látky ako keratín, melanín, pot, maz, urea.
  • Zmyslová funkcia –  je zmyslovým, senzorickým orgánom hmatu. Funguje ako receptorový orgán v nepretržitej komunikácii s prostredím, z ktorého prijíma podnety, napr. vnímanie tepelných podnetov, dotykov, bolestí, svrbenia, tlaku.
  • Imunitná funkciaochrana proti mikroorganizmom začína už na povrchu kože pomocou autodezinfekčných procesov, rôznych látok, baktérií patriacich ku kožnej flóre, látok vylučovaných v pote, keranocytov, či špeciálnych buniek imunitného systému kože.
  • Zásobná funkcia –  v podkožnom väzive sa ukladá voda a tuk, ktorý predstavuje výdatnú energetickú rezervu. Ukladajú sa tu aj vitamíny rozpustné v tukoch, najmä chlorid sodný (NaCl), môžu sa tu ukladať aj látky z iných miest organizmu, či z prostredia, niektoré anorganické a organické látky.
  • Resorpčná funkcia – koža má schopnosť resorbovať rozličné látky ako napríklad niektoré vitamíny, hormóny, či látky rozpustné v tukoch, čo sa využíva pri aplikácii liečebných, či kozmetických prípravkov. Táto schopnosť môže byť pre organizmus v istých situáciách aj nebezpečná, z dôvodu prenikania toxických látok, napríklad ťažkých kovov, jedov, pesticídov, či herbicídov.
  • Účasť na syntéze vitamínu D